Eventos

How Can Sweden Prepare for Post-Corona Times?

 

Swedcham has the pleasure of inviting you to a webinar arranged by the Stockholm Chamber of Commerce on 13 May at 07:00 am in Brazil. The webinar will be held in Swedish.
Omstartskommissionen –
hur kan Sverige rustas för tiden efter corona?
Coronaviruset har försatt Sverige och världen i djup kris. För tillfället är vi fokuserade på att rädda liv och akut ekonomisk krishantering. Samtidigt finns ett behov  av att tänka långsiktigt och rusta Sverige för läget efter krisen. Vilka lärdomar kan vi dra av tidigare krishantering, och i vilken mån är denna kris helt unik? Vilka strukturreformer bör vi starta för att stå starka framöver? Hur säkerställer vi att vi även fortsatt ligger i framkant vad gäller innovation, digitalisering, kompetens och förnybar omställning? Vilken roll kan Sverige spela i EU och i världen?
Seminariet sänds live via SVT Forum, Stockholms Handelskammares hemsida samt konton på Facebook och Youtube.
Välkommen!

TALARE

Klas Eklund
Ordförande Omstartskommissionen
Anders Borg
F.d. finansminister
Lars Heikensten

F.d. riksbankschef, vd för Nobelstiftelsen

Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi

DATUM 
Onsdag 13 maj 2020
07:00 -08:30 (BRASILIANSK TID)

ORGANISED BY